health is wealth
ผลกระทบของการติดการพนันปัญหาทางการเงินและอารมณ์
ผลของการติดการพนันไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่บางคนคิด ต่อไปนี้เป็นเอฟเฟกต์การแยกย่อยตามหมวดหมู่ อย่างไรก็ตามประเด็นทางการเงินมีความชัดเจนมากกว่าและอิทธิพลทางอารมณ์และทางปัญญามีอิทธิพลมากกว่าที่คนทั่วไปรู้หรือเคยพิจารณา จิตวิญญาณของหน้านี้เป็นเพียงการรับรู้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพนันหรือนักพนันที่มีปัญหาในการพยายามทำความเข้าใจกับการติดการพนันให้ดียิ่งขึ้นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับแง่มุมต่างๆของการเสพติดที่ยากลำบากนี้ ผลกระทบทางการเงินของการติดการพนันอ่อนแอหรือไม่มีเงินหมุนเวียนสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่าย การสูญเสียบ้านหรือทรัพย์สินอื่น ๆ (เช่นรถยนต์) จากการยึดสังหาริมทรัพย์การยึดสังหาริมทรัพย์หรือการบังคับขายการล่วงละเมิดหรือการล่วงละเมิดโดยเจ้าหนี้หรือฉลามเครดิต ซึ่งอาจรวมถึงการสูญเสียเสถียรภาพทางการเงินเพิ่มเติมความเครียดความกลัวอันตรายทางกายภาพ (หากเกี่ยวข้องกับหนี้ฉลามอย่างไม่เหมาะสม) ค่าเสื่อมราคาของการออมระยะยาว ซึ่งอาจรวมถึง: ความล่าช้าในการเกษียณอายุเนื่องจากการสูญเสีย 401K (สหรัฐอเมริกา) / RRSP (แคนาดา) หรือการสูญเสียเงินออมของโรงเรียน / มหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่สามารถจัดหาเงินทุนให้กับครอบครัวหรือบุตรหลานโดยตรงหรือไม่สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ อาจเป็นได้: ไม่สามารถรับเงินคืนหรือซื้อบ้านหรือได้รับสินเชื่อรถยนต์ความต้องการเงินฝากเงินสดจำนวนมากสำหรับสถานที่ให้เช่าการยกเลิกบัตรเครดิตความจำเป็นในการใช้เงินสดเป็นเงินสดทดแทน (ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดี แม้ว่าจะต้องใช้บัตรเครดิตบ่อยครั้ง) ช่วยในการชักและเหตุฉุกเฉิน) ผลกระทบทางอารมณ์ของการพนันการเสพติดการค้าทางการเงินการสูญเสียความไว้วางใจในความสัมพันธ์ที่เกินความไว้วางใจการสูญเสียความใกล้ชิดเนื่องจากความเครียดและการสูญเสียระบบช่วยเหลือที่บ้านเนื่องจากความไม่มั่นคงเกี่ยวกับอนาคตการสื่อสารอื่น ๆ ผลของการติดการพนันทางไลน์ที่เสื่อม ได้แก่ การเสื่อมสภาพหรือการสูญเสียหน่วยครอบครัวขั้นพื้นฐานที่แข็งแรงปัญหาพัฒนาการของเด็กเล็กและการที่พวกเขาไม่ได้เป็นแบบอย่างในการแต่งงาน / ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพอาจส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเองและลูก ๆ ความสัมพันธ์ในอนาคต ความเครียดทางการเงินอาจนำไปสู่การโจรกรรมหรือการฉ้อโกง (เช่นการชดเชยจากประกันปลอม) ซึ่งอาจนำไปสู่การจำคุก (เช่นคุก!) คุณไม่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและความสัมพันธ์ของคนทั่วไป อย่างที่คุณเห็นการพนันสามารถมีผลอย่างมากต่อชีวิตของนักพนันและครอบครัวของพวกเขา นายพิเศษกล่าวว่าการเสพติดไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว แต่เป็นปัญหาครอบครัว โปรดทราบว่ารายการนี้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์! ผลรวมของผลกระทบเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความเจ็บป่วยทางร่างกายที่มีปัญหาสุขภาพในระยะยาวรวมถึงปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ประเด็นของการสนทนานี้ไม่ได้อยู่ที่การข่มขู่คุณ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่พยายามเข้าใจผลของการติดการพนันจะไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถหายไปได้โดยไม่ต้องรับการรักษา ฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าส่วนที่ง่ายที่สุดในการกู้คืนจากการสูญเสียหรือความพินาศทางการเงินนั้นชัดเจนที่สุด แต่เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดแม้ว่าจะไม่ใช่ผลกระทบทางการเงินมากที่สุด สิ่งเหล่านี้เป็นอิทธิพลทางอารมณ์ / สติปัญญาอื่น ๆ […]

ผลของการติดการพนันไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่บางคนคิด ต่อไปนี้เป็นเอฟเฟกต์การแยกย่อยตามหมวดหมู่ อย่างไรก็ตามประเด็นทางการเงินมีความชัดเจนมากกว่าและอิทธิพลทางอารมณ์และทางปัญญามีอิทธิพลมากกว่าที่คนทั่วไปรู้หรือเคยพิจารณา จิตวิญญาณของหน้านี้เป็นเพียงการรับรู้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพนันหรือนักพนันที่มีปัญหาในการพยายามทำความเข้าใจกับการติดการพนันให้ดียิ่งขึ้นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับแง่มุมต่างๆของการเสพติดที่ยากลำบากนี้ ผลกระทบทางการเงินของการติดการพนันอ่อนแอหรือไม่มีเงินหมุนเวียนสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่าย การสูญเสียบ้านหรือทรัพย์สินอื่น ๆ (เช่นรถยนต์) จากการยึดสังหาริมทรัพย์การยึดสังหาริมทรัพย์หรือการบังคับขายการล่วงละเมิดหรือการล่วงละเมิดโดยเจ้าหนี้หรือฉลามเครดิต ซึ่งอาจรวมถึงการสูญเสียเสถียรภาพทางการเงินเพิ่มเติมความเครียดความกลัวอันตรายทางกายภาพ (หากเกี่ยวข้องกับหนี้ฉลามอย่างไม่เหมาะสม) ค่าเสื่อมราคาของการออมระยะยาว ซึ่งอาจรวมถึง: ความล่าช้าในการเกษียณอายุเนื่องจากการสูญเสีย 401K (สหรัฐอเมริกา) / RRSP (แคนาดา) หรือการสูญเสียเงินออมของโรงเรียน / มหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่สามารถจัดหาเงินทุนให้กับครอบครัวหรือบุตรหลานโดยตรงหรือไม่สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ อาจเป็นได้: ไม่สามารถรับเงินคืนหรือซื้อบ้านหรือได้รับสินเชื่อรถยนต์ความต้องการเงินฝากเงินสดจำนวนมากสำหรับสถานที่ให้เช่าการยกเลิกบัตรเครดิตความจำเป็นในการใช้เงินสดเป็นเงินสดทดแทน (ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดี แม้ว่าจะต้องใช้บัตรเครดิตบ่อยครั้ง) ช่วยในการชักและเหตุฉุกเฉิน) ผลกระทบทางอารมณ์ของการพนันการเสพติดการค้าทางการเงินการสูญเสียความไว้วางใจในความสัมพันธ์ที่เกินความไว้วางใจการสูญเสียความใกล้ชิดเนื่องจากความเครียดและการสูญเสียระบบช่วยเหลือที่บ้านเนื่องจากความไม่มั่นคงเกี่ยวกับอนาคตการสื่อสารอื่น ๆ ผลของการติดการพนันทางไลน์ที่เสื่อม ได้แก่ การเสื่อมสภาพหรือการสูญเสียหน่วยครอบครัวขั้นพื้นฐานที่แข็งแรงปัญหาพัฒนาการของเด็กเล็กและการที่พวกเขาไม่ได้เป็นแบบอย่างในการแต่งงาน / ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพอาจส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเองและลูก ๆ ความสัมพันธ์ในอนาคต ความเครียดทางการเงินอาจนำไปสู่การโจรกรรมหรือการฉ้อโกง (เช่นการชดเชยจากประกันปลอม) ซึ่งอาจนำไปสู่การจำคุก (เช่นคุก!) คุณไม่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและความสัมพันธ์ของคนทั่วไป อย่างที่คุณเห็นการพนันสามารถมีผลอย่างมากต่อชีวิตของนักพนันและครอบครัวของพวกเขา นายพิเศษกล่าวว่าการเสพติดไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว แต่เป็นปัญหาครอบครัว โปรดทราบว่ารายการนี้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์! ผลรวมของผลกระทบเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความเจ็บป่วยทางร่างกายที่มีปัญหาสุขภาพในระยะยาวรวมถึงปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ประเด็นของการสนทนานี้ไม่ได้อยู่ที่การข่มขู่คุณ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่พยายามเข้าใจผลของการติดการพนันจะไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถหายไปได้โดยไม่ต้องรับการรักษา ฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าส่วนที่ง่ายที่สุดในการกู้คืนจากการสูญเสียหรือความพินาศทางการเงินนั้นชัดเจนที่สุด แต่เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดแม้ว่าจะไม่ใช่ผลกระทบทางการเงินมากที่สุด สิ่งเหล่านี้เป็นอิทธิพลทางอารมณ์ / สติปัญญาอื่น ๆ ที่ซับซ้อนกว่าในการแก้ไขในกระบวนการบำบัดและโดยปกติจะคงอยู่นานกว่าปัญหาทางการเงินใด ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งการฟื้นตัวจากปัญหาการติดการพนันในครอบครัวของคุณมีมากกว่าผลกระทบทางการเงินดังนั้นอย่าให้ความสำคัญหรือเพิกเฉยต่อปัจจัยอื่น ๆ เมื่อคุณได้รับการบรรเทาทุกข์หรือแนวทางแก้ไขในตอนท้ายของการผจญภัยทางการเงิน ความช่วยเหลือในการติดการพนัน - สำหรับคนรักการพนันที่มีปัญหาในการแบ่งปันเรื่องราวของคุณ - ช่วยการพนันการพนันที่เสพติดเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของคุณ - ช่วยเหลือการติดการพนันสำหรับสมาชิกในครอบครัว
คาสิโน ออนไลน์ ที่ดีที่สุด 123 yesคาสิโน คาสิโน ที่ดีที่สุด คาสิโนufabet คาสิโน ufabet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *